2022. gada, 22.decembrī SIA ECO System, Siguldā, Laurenču Sākumskolas skolēniem vadīja lekciju

2022. gada, 22.decembrī SIA ECO System, Siguldā, Laurenču Sākumskolas skolēniem vadīja lekciju par Atkritumu šķirošanas nozīmi un ieguvumiem. Sākumskolas skolēni tika iepazīstināti ar atkritumu veidiem, atkritumu saturu, atkritumu kaitīgumu apkārtējai…

Continue Reading2022. gada, 22.decembrī SIA ECO System, Siguldā, Laurenču Sākumskolas skolēniem vadīja lekciju