2022. gada, 22.decembrī SIA ECO System, Siguldā, Laurenču Sākumskolas skolēniem vadīja lekciju

2022. gada, 22.decembrī SIA ECO System, Siguldā, Laurenču Sākumskolas skolēniem vadīja lekciju par Atkritumu šķirošanas nozīmi un ieguvumiem. Sākumskolas skolēni tika iepazīstināti ar atkritumu veidiem, atkritumu saturu, atkritumu kaitīgumu apkārtējai videi, pilnu atkritumu veidošanās un pārstrādes ciklu. Tika izskaidrots, kā pareizi šķirot atkritumus, kādos konteineros konkrētie atkritumi izmetami, kādas izejvielas vēl var saražot, izmantojot atkritumus otrreizējai pārstrādei. Atsevišķi tika pastāstīts par akumulatoru un nolietoto riepu ietekmi uz vidi, un pareizu utilizāciju. Tika parādīta speciāli sagatavota animācijas īsfilma par pilnu nolietotu riepu apsaimniekošanas ciklu, lai skolēni saprotamāk izprastu nolietoto riepu kaitīgumu videi, un kā pareizi utilizēt nolietotas riepas.

Skolēni izrādīja lielu aktivitāti diskutējot par saviem un savu ģimenes locekļu ikdienas paradumiem atkritumu šķirošanā, kas rada patīkamas sajūtas, ka viņiem nav vienalga, kas notiek ar apkārtējo vidi!

Lekciju apmeklēja 101 dalībnieks!

Paldies, Laurenču Sākumskolai par dalību lekcijā!