2022.gada 14. jūnijā, Jēkabpilī, SIA ECO System rīkoja izglītojošu semināru

2022. gada 14. jūnijā, Jēkabpilī, SIA ECO System rīkoja izglītojošu semināru Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studentiem un pedagogiem, par Atkritumu šķirošanas nozīmi un ieguvumiem, kā arī par videi kaitīgo un bīstamo atkritumu utilizāciju!

Semināra mērķis bija sekmēt jauniešu un sabiedrības izpratni par atkritumu šķirošanas nozīmi un nepieciešamību. Praktisko prasmju veidošana atkritumu otrreizējā izmantošanā un veicināt atkritumu dalītu vākšanu Latvijā. Semināra laikā tika pārrunāti ikkatra cilvēka paradumi atkritumu šķirošanā, reālā situācija Latvijā atkritumu šķirošanas jomā, atkritumu sastāvs, kā pareizi šķirot atkritumus, pēc kādām kategorijām tie tiek iedalīti, kādus jaunu produktus iegūstam otrreizēji izmantojot pārstrādātos atkritumus. Papildus tika arī pārrunāts par videi kaitīgo atkritumu, akumulatoru un nolietoto riepu kaitīgumu videi, to nodošanas iespējām Latvijā un pasaulē, kā arī noslēgumā tika rādīta īsfilma par nolietoto riepu pārstrādes procesu vienā no lielākajām pārstrādes rūpnīcām Eiropā, Recykl Organizacja, Polija!

Pēc semināra dalībnieki atzina, ka uzzinājuši daudz ko jaunu, ko noteikti pielietos savā ikdienā!

Semināru apmeklēja 140 dalībnieku.

Paldies, Jēkabpils Agrobiznesa koledžai par dalību seminārā!